پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

متن متحرک

news categories 
news code : 2004  |  event date : 8/17/2019 22:41:55  |  item visited : 9
بازدید مدیرعامل ،معاونین و مدیران محترم گروه سرمایه گذاری توسعه ملی و سیدکو از شرکت سیمان مازندران
محل شرکت سیمان مازندران دومین همایش تخصصی مهندسی معكوس سیمان 
8 مرداد ماه 1398
news code : 2002  |  event date : 7/30/2019 8:32:42  |  item visited : 147
دومین همایش تخصصی مهندسی معکوس سیمان در تاریخ 8 مرداد ماه 1398
انتخابات کمیته استاندارد بین المللی TC74 انتخاب جناب اقای دكتر روستا بعنوان رئیس كمیته 
سازمان ملی استاندارد ایران
news code : 2003  |  event date : 7/26/2019 8:44:49  |  item visited : 91
انتخابات کمیته استاندارد بین المللی TC74 / انتخاب جناب اقای دکتر روستا بعنوان رئیس کمیته
marquee

SLOGAN

SURVAY

Cement products about which is your choice?
survey submit 

تولید سبز با کیفیت برتر و توسعه پایدار در محیط سالم و ایمن
5.3.4.0
V5.3.4.0