• ساعت : ۱۳:۱۰:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 231
  • کد خبر : ۱۹۷۹
کسب لوح تقدیر
واحد نمونه ارزش افرین صنعتی و اقتصادی
وزارت صنعت معدن تجارت استان مازندران
کسب لوح تقدیر واحد نمونه ارزش افرین صنعتی و اقتصادی از وزارت صنعت معدن تجارت استان مازندران
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0