• ساعت : ۱۱:۹:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 101
  • کد خبر : ۲۰۰۱
20الی 23 خرداد 1398
نخستین نمایشگاه بین المللی توانمندی صادراتی مازندران
مرکز تجارت بین المللی سعید
نخستین نمایشگاه بین المللی توانمندی صادراتی مازندران 20الی 23 خرداد 1398 مرکز تجارت بین المللی سعید ساعت های بازدید نمایشگاه از ساعت ۹:۳۰ صبح الی ۱۰ شب شرکت سیمان مازندران غرفه ۵١
نخستین نمایشگاه بین المللی توانمندی صادراتی مازندران  20الی 23 خرداد 1398 مرکز تجارت بین المللی سعید
ساعت های بازدید نمایشگاه از ساعت ۹:۳۰ صبح الی ۱۰ شب
شرکت سیمان مازندران غرفه ۵١
امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0