پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

متن متحرک

اخبار و اطلاعیه ها
دسته بندي اخبار 
راه اندازی پورتال فروش مشاریان  جديد!
پرتال توزیع و فروش
کد خبر : ۲۰۱۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ 
۱۰:۱:۵۲  | 
تعداد بازدید : ۱۴
پورتال فروش شرکت سیمان مازندران راه اندازی شد .
کد خبر : ۲۰۰۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ 
۱۳:۱۹:۴۹  | 
تعداد بازدید : ۳۴۶
انتصاب شایسته جناب آقای دکتر روستا به سمت مدیریت عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)

تولید سبز با کیفیت برتر و توسعه پایدار در محیط سالم و ایمن
5.3.4.0
V5.3.4.0